4 FEET

20 november start puppy cursus

Hondenschool 4 feet is opgericht met als doel

de honden  op een positieve, hondvriendelijke

en sportieve manier de grond beginselen van

opvoeding, gedrag en gehoorzaamheid bij te

brengen.

Bij ons zijn alle honden welkom; ongeacht ras

of leeftijd. Uitgangspunt bij alle trainingen is een

sterke band te creëren tussen baas en

hond, zodat men met plezier en op een verant-

woorde wijze met zijn hond bezig kan zijn.