4 FEET

Cursus informatie

Hondenschool 4feet ligt aan de Aalsmeerderweg in Aalsmeer tegen Amstelveen aan. We hebben 2 omheinde grasvelden waarvan 1 gedraineerd. Vanaf 2019 hebben we ook een binnen locatie waar we met regen zullen trainen!

Wij geven op een positieve, hondvriendelijke manier les!

Het werken met clicker en  beloningsbrokjes staat in de

aanleerfase centraal; hierdoor zijn de honden goed te

motiveren en leren hierdoor erg snel!

Hiernaast hanteren we het principe dat de beste strategie

is ‘ongewenst gedrag te voorkomen en gewenst gedrag

zo veel mogelijk te stimuleren’.

Door deze hondvriendelijke leermethode is het gebruik

van een slipketting volstrekt overbodig en dus bij ons niet

toegestaan. 

 

Onze cursussen zijn bestemd voor alle hondenbezitters.

Wij selecteren niet op ras of leeftijd van de hond. U heeft

een ‘oudere’ hond (geen pup meer) en nog geen cursus

gevolgd? Geen probleem; u kunt bij ons op elk niveau

instappen. Wij kunnen dan voorafgaand aan de cursus

beoordelen in welke groep u en uw hond het beste tot

z’n recht zullen komen.

Een cursus duurt meestal 6 weken: 5 praktijklessen, en les 6 een afsluitend examen. Als u de cursus met goed gevolg

afsluit ontvangt u namens onze hondenschool een

certificaat en kunt u zich inschrijven voor de vervolgcursus.

De lessen zijn erg afwisselend; tijdens de les combineren

wij het op een vrolijke en ontspannen manier aanleren

van praktijkoefeningen met verschillende sportieve onder-

delen.

Ook wordt tijdens de les uitvoerig aandacht besteed aan

achtergrondinformatie want als honden worden behandeld

zoals zij verwacht behandeld te worden zult u merken dat

opvoeden een stuk makkelijker wordt.

 

Verder is er tijdens en na de les volop gelegenheid tot het

stellen van vragen.

Iedere baas en elke hond is anders; daarom is elke combinatie uniek. We hanteren daarom een maximale groepsgrootte van 4-6 (afhankelijk van het niveau) combinaties zodat we aan iedereen optimale aandacht kunnen geven.

Door onze unieke combinatielessen en maximale groeps-

grootte zit er vaart in de lessen en hebben baas en hond

plezier voor twee!