Hondenschool 4feet

      Hond en kind workshop

Workshop hond & kind

(max 5 kinderen per groep)

Kinderen mogen met hun eigen hond komen en als er kinderen zijn die het leuk vinden maar geen of geen geschikte hond hebben kunnen ze ook komen en zoeken we een leenhond!

We leren de kinderen o.a.:

 - hoe speel ik met de hond

 - hoe benader ik een hond

 - hoe aai ik een hond.

 - Wat te doen als een hond op je af komt

hollen.

 - Borstelen/verzorgen

 De praktijk komt ook aan bod: op het veld mogen de kinderen met een echte hond

enkele eenvoudige praktijkoefeningen en spelletjes uitvoeren. Zoals zit, komen,

aandacht en zoekspelletjes. Deze training geven we in 2 lessen en soms in workshop vorm. De kinderen kunnen vanaf 5 tot ongeveer 13 jaar mee doen!